Binnen de Evangelische gemeente Jonah in Ede, organiseren we in 2014 een programma rond de uitspraak van Jezus: "Jullie zijn het licht voor de wereld. Een lamp zet je niet onder je bed maar laat je zien zodat iedereen het licht zien." Binnen dit programma hebben we de volgende ideeën uitgewerkt:

  • Verhaal van verdwaling in het bos ('s nachts) om aan te geven hoe belangrijk licht is.
  • Toneel: jongeren onderling waarbij een gelovige jongere wordt aangezet op te stelen om aan te geven dat als je gelooft, je niet automatisch ook "licht" bent voor anderen.
  • Licht zijn, betekent: richting geven. Verhaal van Pietje die met een bootje in de mist belandt.
  • Je woorden geven richting en zijn "licht" of "donker". We laten de kinderen een poster maken met daarop uitspraken die "licht" verspreiden.
  • We doen een rollenspel buiten. We spelen allemaal één of meerdere roller uit en laten de kinderen in groepjes ons bezoeken en kijken of het ze lukt te reageren vanuit geloof (als "licht").