Onderwijs van Jezus

Dit programma is overgenomen uit "Promiseland" programma. 

4 groepjes. Elke groepje maakt een poster met daarop de grootste graaier, hebbert, gierigaard die ze kunnen bedenken. Zie hieronder de foto's voor het resultaat. Daarna krijgt elk groepje de gelegenheid hun Hebbert te presenteren. Voor elk kenmerk dat ze duidelijk hebben getekend en dat ze duidelijk kunnen uitleggen krijgen ze één M&M. Daarna gesprek. Kennen wij deze "Hebbert"? Reactie blijken vrijwel allemaal te gaan om iemand anders dan onszelf. Dus ik wijs erop dat wij elke dag met deze "Hebbert" te maken hebben omdat wij allemaal graag dingen willen hebben en daarbij vergeten bezig te zijn met "geven". Maar Jezus zegt dat we gelukkiger worden van geven dan van ontvangen. 

Dus de vraag is: hoe overwinnen we de "Hebbert" (in ons)? Ik denk zelf aan "Overwin het kwade door het goede" en in een vervolg programma kunnen we verder gaan met thema "Geven". 

  • Resultaat poster
  • Samenwerken en presentatie
  • Dat wordt mooi
  • Presentatie per groepjes
  • Uitleg bij tafeltennis tafel
  • Enthousiast samenwerken

Nodig: een brede kaars (die stevig staat) - het beste is een grafkaars (zonder dop) omdat die niet zo makkelijk uitgaat. Verder heb je een bus nodig, een soort beschuitbus. 

Kaars steek ik aan, kinderen zitten er omheen en ik vertel dat Jezus het Licht van de Wereld is (Johannes) maar dat Hijzelf heeft gezegd dat wij het licht voor de wereld zijn. Hij geeft daarbij de waarschuwing dat we het licht moeten laten zien, voor iedereen in het huis en voor iedereen in de omgeving (als een stad op een berg). Hij zegt daarbij dat we een lamp niet onder een emmer moeten zetten. Ik plaats de beschuitbus over de kaars en vraag waarom Jezus dat heeft gezegd. Ja, natuurlijk, dan zien we niets en is het licht nutteloos.

Ik vertel hoe ik vier jaar op een plek heb gewoond waar geen electriciteit was en dat we met één kaars de hele woonkamer konden verlichten. In de tijd van Jezus was er ook geen electriciteit.

Deze keer (18.06.2017) zit ik buiten met de groep kinderen en als ik de kaars aansteek kunnen we de vlam wel zien maar zien we eigenlijk niet dat de kaars lichtgeeft. Waarom niet? Omdat het een zonnige dag is. We zien ook de sterren niet terwijl die er wel zijn. Dus licht is vooral belangrijk waar het donker is. Dus als Jezus zegt dat we licht voor de wereld zijn, en dat we belangrijk zijn als licht, bedoelt Hij dus ook dat het donker is in de wereld. Genoeg om over te praten.

15 Januari en 22 Januari was het thema binnen de kinderclub in Ede "Geven". Moet je dat nu wel doen of niet?

Hier komt binnenkort meer informatie.

Groeten, Meindert Jorna

p.s. neem contact op als je me nodig hebt.

Een erg simpele objectles maar genoeg om in gesprek te komen met de kinderen. Nodig: een werkende zaklamp. 

Thuis plaats ik een papiertje onder de dop zodat veer geen contact maakt met de batterij. Dus de zaklamp doet het niet. Ik vraag aan de kinderen waarom de zaklamp het niet doet. Of ik vraag: wat hebben we nodig zodat het licht aangaat? Zij geven al snel aan dat de batterij leeg is. Ik kan daar op ingaan door te bevestigen dat we energie nodig hebben om de lamp aan te krijgen. En als wij de lamp zijn, wat is dan onze energiebron? Ja, dat is God of de Heilige Geest. 

Ok, er zit dus een batterij in en die is gevuld maar nog steeds gaat het licht niet aan. Ik laat hen het papiertje zien, haal het papiertje eruit en laat hen zien dat de lamp het nu wel doet. Er was wel een energiebron voor de lamp maar de lamp maakte geen contact daarmee. Wij kunnen wel weten dat God ons als het licht voor de wereld ziet en mogelijk geloven we wel in God als energiebron, maar het is belangrijk dat we daar contact mee maken als we ook echt licht willen zijn voor anderen. 

Hier een korte video. Impressie van een gewone zondag over thema "beloftes"; Wat belooft Jezus wel en wat belooft Hij niet? Makkelijk uit te voeren. Benodigdheden:

- oude kranten en tijdschriften

- lijm, scharen, stiften

- gesprek met de kinderen

- een telefoon om een video op te nemen zodat kinderen een eigen presentatie kunnen geven (altijd leuk)