De Bijbel

Baseball game. Free Photo Dit is op dit moment (zaterdagavond) nogal een ruw idee. Ik ben deze middag gevraagd om morgen het kinderprogramma te doen en rommelde wat in de schuur en zag een zwaard dat we ooit maakten bij de kinderclub. Omdat het thema is "Zoeken in de Bijbel", is dit zwaard (symbool voor Woord van God dat scheiding maakt) wel toepasselijk. Twee weken geleden vroeg een jongen van de kinderclub aan me wanneer we weer eens baseball zouden gaan spelen dus nu denk ik: 1 + 1 = 3 , we gaan baseball spelen, met dit zwaard. 

Ik schrijf nu het spel hier uit maar dat is dus niet veel meer dan een ruwe schets.

In plaats van een Baseball knuppel, gebruiken we het zwaard. Daar kunnen we natuurlijk van alles mee kapotmeppen, maar laten we beginnen bij hoe Baseball echt gespeeld wordt, met een bal. Ik heb een lichte voetbal (strandbal, klein) en daar kan je aardig tegen meppen met dit zwaard. We lezen het verhaal van Jezus in de woestijn en duidelijk wordt dat Jezus de juiste klappen kan uitdelen tegen het kwaad, de duivel. Hij weet hem goed te raken en is dus duidelijk een zwaardmeester. 

De kinderen mogen pas "meppen" als ze eerst kunnen aantonen dat ook zij de Bijbel weten toe te passen. Ik zal dus een lijstje met vragen moeten bedenken. De eerste drie vragen zouden kunnen gaan over wat het antwoord van Jezus is op de drie verleidingen van de satan. Beter nog is dat ik een situatie benoem zoals zij die zouden kunnen meemaken in het "echte leven" met de vraag "wat zegt de Bijbel hier over"? 

Nou, deze week keelontsteking en nog steeds niet echt gezond dus ik moet stoppen met de voorbereiding en gaan slapen. Morgen verder.

 

Background image created by Photoangel - Freepik.com

Weten kinderen wat voor schatten en allemaal in de Bijbel te vinden zijn? En kunnen ze die ook vinden? 

Metaaldetector

Bij de Kringloop winkel (Emmaus Wageningen) koop ik voor 5 euro een metaaldetector. Bij de Action zag ik ook een metaaldetector. Wat kinderlijker formaat maar misschien goed genoeg. Plan: op een groot grasveld verspreid ik allemaal kleingeld. Ik deel grasveld in, in twee gelijke gedeeltes. Groep 1 en 2 krijgen alletwee 2 minuten om muntjes te zoeken met de metaaldetector. Daarna gaan we praten met elkaar. Bijvoorbeeld: 

- Was het moeilijk? Wat had je nodig?

- Je hebt een batterij nodig - en er moet goed contact zijn tussen batterijen en apparaat.

- Je moet goed luisteren naar apparaat. Dus andere geluiden kunnen aardig lastig zijn.

- Hoe kunnen we het makkelijker maken? Als we weten wáár we moeten zoeken.

En vervolgens doen we een quiz in de vorm van een Kahoot hierover.

Kahoot: Schatgraven in de Bijbel

Klik op de volgende link om zelf de Kahoot te spelen met je groep kinderen. 

KAHOOT "Schatgraven in de Bijbel"

Ik maak een stapel kaartjes (A4 - printen - uitknippen - plastificeren) met daarop allemaal uitspraken die ik op internet tegenkom over de Bijbel. Opdracht is om met deze kaartjes memory te spelen. Speler 1 draait dus twee kaartjes om en als dit twee kaartjes zijn die "waar" zijn, of twee die "niet waar" zijn, dan mag de speler de kaartjes houden. 

[quix id='1' name='Lijst - waar - niet waar over de Bijbel']

 Vandaag weer een leuke dag gehad met de kinderen van de Formule 1 club uit de Evangelische gemeente Jonah in Ede. Vraag was: waarom zou je de Bijbel lezen? Het antwoord staat in 2 Timotheus 3:16. Volgens deze tekst moeten we de Bijbel lezen om zo instructie over het leven te ontvangen. Maar wat zegt de Bijbel eigenlijk. Via kringgesprek probeer ik te achterhalen welke moeilijke situaties de kinderen kennen waarin ze niet direct weten wat ze zouden moeten doen. Hoe kan de Bijbel hierbij helpen dan? Wat voor raad en advies mag je verwachten?

De kinderen worden ingedeeld in 4 kleine groepjes. Elk groepje krijgt een groot wit papier en zij moeten daarop één persoon tekenen met links de foute adviezen en rechts de goede adviezen. Daarna presenteren de groepjes hun poster. 

Ik ben niet opgegroeid met de Bijbel. Toen ik 18 jaar was, werd mij bij de Navigators gevraagd of ik de Bijbel wilde lezen. Nee, dat wilde ik niet. Waarom niet? Omdat ik dacht dat de Bijbel voor monikken was en oude vrouwen die niets meer te doen hadden in hun leven. Het beeld dat wij hebben van iets of iemand wordt gevormd door wat we hebben meegemaakt. We bekijkenn dus allemaal de wereld om ons heen door een bril met een filter. 

Tijdens deze serie activiteiten, wil ik aandacht geven aan de vraag of de Bijbel écht van God is of niet. Hoe belangrijk is de Bijbel nu eigenlijk? Mijn eerste vraag in mijn eigen zoektocht daarin was: hoe kan je weten dat de Bijbel van God is?