Weten kinderen wat voor schatten en allemaal in de Bijbel te vinden zijn? En kunnen ze die ook vinden? 

Metaaldetector

Bij de Kringloop winkel (Emmaus Wageningen) koop ik voor 5 euro een metaaldetector. Bij de Action zag ik ook een metaaldetector. Wat kinderlijker formaat maar misschien goed genoeg. Plan: op een groot grasveld verspreid ik allemaal kleingeld. Ik deel grasveld in, in twee gelijke gedeeltes. Groep 1 en 2 krijgen alletwee 2 minuten om muntjes te zoeken met de metaaldetector. Daarna gaan we praten met elkaar. Bijvoorbeeld: 

- Was het moeilijk? Wat had je nodig?

- Je hebt een batterij nodig - en er moet goed contact zijn tussen batterijen en apparaat.

- Je moet goed luisteren naar apparaat. Dus andere geluiden kunnen aardig lastig zijn.

- Hoe kunnen we het makkelijker maken? Als we weten wáár we moeten zoeken.

En vervolgens doen we een quiz in de vorm van een Kahoot hierover.

Kahoot: Schatgraven in de Bijbel

Klik op de volgende link om zelf de Kahoot te spelen met je groep kinderen. 

KAHOOT "Schatgraven in de Bijbel"