Doelstelling: Het doel van dit programma is om jeugd te laten zien dat er geen held bestaat, ongeacht zijn (haar) macht, als Jezus.
Jezus is de enige echte super held!

Andere leerdoelen:

- Wij zijn geroepen om held te zijn want: als volgeling van Jezus ben je anders en dapper.

- Held zijn betekent niet dat je superktrachten hebt maar dat je durft te vertrouwen en geloven in de superkracht van Jezus; Held zijn betekent klein in kracht maar getrouw. Om voor voldoende kinderen laten zien, de gasten nodigen we een aantal van de helden die nu de huidige en dat kinderen leren kennen. Wanneer onze helden komen naar het kamp, gadgets interview en proberen uit te vinden of hij (zij) functies die nodig zijn super held hebben. Na een interview met de held, en vergelijk de functies met Jezus en verhalen uit het Nieuwe Testament dat we kamperen aan het eind tot de conclusie dat Jezus is de enige super held. Helden die worden uitgenodigd als gasten zijn: Spiderman - de liefde voor de vijand (I-Good Samarjanin)
Ben 10 - zelfopoffering;
Peter Pan-Oprostaj;
Superman - Healing;
Jezus - de echte super held!
Idee:
Er zijn actuele televisie superhelden zoals Spiderman, Superman, Ben 10 etc. Maar de Bijbel toont echte superhelden. Waar verschillen zij in?
1)    Jeugd laten ontdekken welke superhelden er op TV getoond worden
2)    Jeugd laten ontdekken welke superhelden de Bijbel toont
3)    Praten over verschillen
4)    Zijn er nu nog echte helden? Wie zijn dat? Hoe zijn die? Waarom zijn dan helden.
5)    Jij kunt held zijn. Is dat zo? Erger nog: het is de bedoeling dat je held wordt. Waarom?

Activiteit: In 5 minuten 6000 jaar Bijbelse geschiedenis vertellen en per groepje zoveel mogelijk Bijbelse superhelden laten opschrijven.

Verschillen:
1)    Fantasiehelden ten op zichte van werkelijkheid; Vraag is dan: waarom worden er superhelden verzonnen als er ook echte helden waren? Waarom superhelden in fantasie als er nu nog echte helden (kunnen) zijn? Waarom superhelden in fantasie als we ook zelf helden kunnen zijn! Doel van God in tonen van helden: dat ook wij helden zullen worden.
2)    Fantasiehelden hebben krachten die anderen niet hebben. De echte helden uit de Bijbel zijn gewone mensen die vanwege geloof en moed helden werden.  Jezus werd held juist doordat hij Zijn Goddelijkheid aflegde.
3)    Fantasiehelden redden van vijanden die ons lijfelijk en van buiten af aanvallen. Jezus redt ons van innerlijke vijanden en van geestelijke vijanden.

Toneel:

(Benodigheden: lichtblau trainingspak met embleem van Superman, schuimrubber voor de spieren, rode cape)

Dit alles maken we duidelijk via het evangelie van Lukas waar we "Superman" de rol van "Jezus" laten spelen. Meindert speelt "Superman"; hulp komt van Edisa, Manuel, Irnad, Kristina en Samira. Na het toneel wordt het verhaal uit het evangelie voorgelezen. In de kleine groepjes wordt gepraat over de verschillen en vooral over het "waarom" van de verschillen.

Elke dag wordt zo een gedeelte uit het Lukas Evangelie nagespeeld. Direct daarna volgt (toneel) gesprek tussen Superman en zijn volgeling (Edisa) die steeds minder begrijpt van de doelstelling en werkwijze van Superman. Edisa komt elke dag tot de conclusie dat er iets ontbreekt in het arsenaal van Superman. Dat is de Geestelijke wapenrusting. Elke dag ontdekt zij zelf, door te lezen in de Bijbel en te praten met God, een deel van de wapenrusting. Die gaat zij vervolgens maken (en die maken we in de kleine groepjes) en 's avonds toont ze die aan Superman die dat allemaal onzin vindt. Vervolgens komen ze beiden in een probleem terecht waar Edisa met behulp van de wapenrusting tot een oplossing komt terwijl Superman geen oplossing heeft. Edisa gaat zichzelf "Super Bible Girl" noemen.

Dag 1: Superman wordt verzocht in de woestijn. De duivel (Samira?) zegt: als jij de Redder bent, 1) maak dan van de stenen brood, 2) gooi jezelf van de tempel en 3) buig voor mij. Antwoord Superman: 1) dat kan ik niet, 2) wat flauw, ik wil me ook wel van de hoogste berg laten vallen,. Wil je het zien? Superman geeft show en heeft goede tijd met de duivel. 3) Superman pakt de duivel bij zijn kladden en gooit hem alle kanten op. "Wie is hier de baas!" "Ik ben de sterkste!", zegt Superman en de duivel gaat lachend weg: "ja, ja, jij bent de sterkste, jij bent de baas. Ha ha ha...!!!" Superman begrijpt niet waarom de duivel nu zo moet lachen. Dat is de eerste vraag voor in de kleine groepjes.

(Let op: dit is niet een makkelijk onderwerp en vraagt van de leiding goede voorbereiding om te kunnen uitleggen waarom Jezus besloot om niet in te gaan op de vragen van de duivel, altijd antwoordde met een Woord van God, Zijn macht niet wilde tonen. De opdracht van Jezus was als eerste om mens te worden / te zijn en daarin geheel zoals wij om ons zo te kunnen redden.

Edisa wordt volgeling van Superman. Lessen:
1)    Je kunt held zijn in God’s ogen want: vandaag is het niet meer normaal als je anderen liefhebt; zeker niet als je vijanden liefhebt. Maar dat is wel de bedoeling.  Held = durft anders te zijn dan de rest en is een voorbeeld in wat goed is. Hij is dapper. Wil je Jezus volgen? Daarvoor moet je een held zijn.

SCHEMA (voorbeeld):
8u00-08u30 = Leraar Meeting (Prayer Day ...)
8:30-09u00 = ontwaken
9u00-9u30 Ontbijt
09:30-10u00 = stille cas per kamer
10u00-10u30 = Vieren + Drama
10u30-11u00 Bijbel lessen
11u00-11u20 = discussie in kleine groepen
11u20-13u00 = Vrije Tijd
13:00 tot 14:00 uur Lunch
14:00 tot 15:00 uur vrije tijd (rest in de kamers)
15u00-15u30 = Bait
Workshops 15u30-17u00
17:00 tot 18:30 = Free Time
18:30 tot 19:30 = Diner
20.00 tot 21.30 uur avondprogramma
21:30 tot 22:00 = Voorbereiden om te slapen
22:00 = Shhh ....