Dag 1.
God schiep een gelukkige mens. Mens verlies geluk. Dag 2.
God biedt weg tot geluk: regels en de wet. Mens kiest eigen weg en zakt nog verder weg. Dag 3.
God biedt redding: vergeving = weg terug = leven in shalom (geluk); wedergeboorte; terug bij het begin. Mens staat voor een keus. Dag 4.
Mens (wedergeboren) wil geluk ontdekken en verzamelen (schatten in de hemel). Dag 5.
Toekomstig geluk. Dag 6.
Anderen gelukkig maken.