Begrotingsformulier zendeling

Meindert en Samira 2013 (Kroatie)

 Update: 24 oktober 2013

Tabel 1

Woonlasten:

Per maand

Huur

Nvt

Onderhoud en aanpassing woning

€ 75

Heffingen / Woonbelasting/ Registraties (Bijvoorbeeld rioolrecht, afvalstofheffing, etc)

€ 45

Gas, Elektriciteit , Water (20+*50+*10)

Verwarming (hout - totale kosten per jaar = 600 Euro)

€ 80

€ 50

 

 

Communicatie

 

Telefoon, Kabel, Internet

€ 45

Mobiele telefonie (6 mnd x € 40 = € 240)

€ 20

Communicatie thuisfront (nieuwsbrief)

€ 20

 

 

Verzekeringen

 

Ziektenkostenverzekering (Samira), kosten ziektekosten verzekering van Meindert en de kinderen is buiten de begroting gelaten omdat die gedekt worden door inkomsten uit eigen bedrijf.

€ 55

Repatriëringsverzekering

niet

Inboedelverzekering

niet

Aansprakelijkheidsverzekering

€ 10

Reisverzekering

€ 15

Overige verzekeringen (overlijden risicoverzekering)

€ 12

 

 

Scholing

 

Schoolkosten kinderen (ter plaatse)

niet

Scholingskosten Nederlands (Wereldschool pakketten), schoolkosten in Nederland worden gedekt door inkomsten uit eigen bedrijf.

niet

Taal cursus (Samira)

€ 30

Kinderopvang, kosten voor kinderopvang worden gedekt door eigen inkomsten.

niet

 

 

Media

 

Abonnementen krant – tijdschriften

€ 0

 

 

Vervoer

 

Wegenbelasting

€ 15

Kentekenbewijs

€ 15

Verzekering

€ 50

Onderhoud

€ 75

Afschrijving vervoermiddel

€ 100

Brandstof (6 mnd x € 270 = € 1620)

€ 135

Openbaar vervoer

€ 10

 

 

Kleding en schoenen (6 mnd x € 80 = € 480); de andere 6 maanden worden betaald door inkomsten uit eigen werkzaamheden.

€ 40

Niet – vergoede ziektenkosten (6 mnd x € 30 = € 180); de andere 6 maanden worden betaald door inkomsten uit eigen werkzaamheden.

€ 15

 

 

Ontspanning (uit eten, café, film etc) (6 mnd x € 30 = € 180)

€ 15

Sport

€ 0

Voeding (6mnd x € 250 = € 1500); de andere 6 maanden worden betaald door inkomsten uit eigen werkzaamheden.

€ 125

Was- en schoonmaakartikelen (6 mnd x € 20 = € 120)

€ 10

Persoonlijke verzorging (toiletartikelen, kapper etc) (6 mnd x € 20 = € 120)

€ 10

 

 

Werkkosten

 

Extra inkopen ivm ouderen (6 mnd x €50= € 300)

€ 25

Inkopen ivm jongerenprogramma (wekelijkse programma) (6 mnd x €100=€600; brandstofkosten voor de weekenden zijn verrekent onder "brandstof"

€ 50

 

 

 

 

Totaal

€ 1047

 


Lasten op jaarbasis:  Tabel 2

Omschrijving

Op jaarbasis

Op maandbasis

Zomerkampen

€ 5040

€ 420

Winterkamp

€ 1500

€ 125

Reiskosten voor verlof

€ 800

€ 67

 

 

 

Verlofkosten

nvt

 

 

 

 

Visumkosten

€ 0

€ 0,00

 

 

 

Vakantie

€ 600

€ 50 

 

 

 

Vrijwillige AOW bijdrage

niet

niet

Sociale verzekeringen (EZA)

niet

niet

Totaal

€ 950

€ 662,00

 

Totaal aan maandlasten (tabel 1)

€ 1047,00

Totaal aan jaarlasten op maandbasis (tabel 2)

€ 662,00

Totaal per maand

€ 1709,00

 

Eenmalige uitgaven: Tabel 3

Inrichting woning (gepland voor 2013)

€ 500

Aanschaf auto – motor – fiets

 €200

Afbouwen camping

€ 2500

 

Inkomsten voor levensonderhoud

Omschrijving

Op jaarbasis

Op maandbasis

Uitkering

€ 0

€ 0

Vaste Inkomsten werkzaamheden

€ 0

€ 0

Freelance werkzaamheden(geschat): Deze zin verekent met verblijfskosten in Nederland die in dit ovezicht ook op € 0 zijn gezet. Freelance inkomsten worden gebruikten verbruikt voor en tijdens verblijf in Nederland

€ 0

€ 0

Verhuur huis / voertuig in Nederland (het plan is om woning in Kroatie te gaan verhuren als we niet in Kroatie zijn)

€ 0

€ 0

Verhuur andere zaken

€ 0

€ 0

Giften vriendenkring

E.G. Jonah

Stg. De Baanderij (opgezegd per 1 mei 2013)

 

€ 2400

€ 200

€ 350

€ 0

 

Giften kerkelijke gemeente anders dan E.G. Jonah

 

€0

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

€ 550

 

Aanname: Meindert en Samira organiseren zomerkampen en een winterkamp en zijn twee maal per jaar een periode in Nederland waarbij de kosten voor levensonderhoud in Nederland gedekt worden door de inkomsten die worden verkregen uit (extra) werkzaamheden van Meindert in Nederland. In deze begroting zijn de zomerkampen en het winterkamp dan ook wel opgenomen maar de uitgaven en inkomsten betreffende het verblijf in Nederland niet. Vandaar dat vaak "6 mnd x...." genoemd wordt om aan te geven dat dit een maandelijks bedrag is dat slechts gedurende 6 maanden (tijdens verblijf in Kroatie) betaald moet worden.

Conclusie

Er moeten nieuwe sponsors gevonden worden om het zendingswerk in de Kordun / Kroatië verder mogelijk te maken. Er zijn te weinig vaste donateurs die elke maand een vast bedrag doneren. Daarnaast betreft het begrotingstekort de jaarlijks terugkerende zomer- en winterkampen waar we geen vaste sponsors voor kennen terwijl dit activiteiten betreft die wel meegenomen moeten worden in de begroting. Een doel is dus om sponsors te vinden voor deze kinder- en jeugdkampen (€ 445 per maand). Dat is bijna de helft van het begrotingstekort.

Nodig zijn: collectes, nieuwe vaste donateurs, uitgeven machtigingsformulieren, informatieavonden, sponsoring voor kinderen en jongeren en extra werkzaamheden door Meindert Jorna via zijn webbureau www.dewebmeester.nl. Elke bestelling bij www.dewebmeester.nl betekent overigens directe ondersteuning voor dit zendings- en ontwikkelingswerk. We hopen overigens op minstens 1 zendingscollectie binnen de gemeente Jonah voor het zomerprogramma. Ook blijken bezoekende groepen uitkomst te kunnen beiden. Die betalen 5 tot 12 euro per persoon per nacht aan onkostenvergoeding (afhankelijk van de vraag of wij voor hen de boodschappen doen of niet). Bij een groep van 10 personen kan dit per week 200 tot 300 Euro aan extra inkomsten betekenen.