×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 42 niet laden

zaterdag, 19 september 2015 19:07

Deuren in je hart

Written by

Dit seizoen gaat het bij ons in de gemeente binnen het kinderwerk(kerkelijke gemeente, Evangelische gemeente Jonah in Ede) over "hartszaken". Dat is eern breed onderwerp en je kan er echt alle kanten mee uit. Hierbij wat ideeen:

-Wat wordt er figuurlijk met "hart" bedoeld? Dit thema komt heel veel terug in allerlei songs maar ook in de Bijbel. Het is een centrum van gevoelens en overtuigingen en de plaats waar onze passie zit en beleefd wordt. Met "hart" bedoelen we eigenlijk vaak "liefde voor" of "passie voor". Ik vraag aan de kinderen wat zij denken dat er in die songs bedoeld wordt met "hart" en ook zij komen snel met "liefde".

- Nu kan je een schoon of rein hart hebben (Zaligsprekingen: "De reinen van hart zullen God zien") of een donker hart. Vraag waar ik de eerste les aandacht aan wil geven is: wat laat je toe in je hart? En daarmee samenhangend: wordt je hart daarmee schoner of donkerder? Ons hart kent allemaal deuren. Jezus zegt: "Ik sta aan de deur en ik klop...". Mag Hij binnenkomen? Of laat je liever andere zaken toe?

- Ik vertel het verhaal van Kain en Abel. Leg uit hoe het hart van Abel puur en echt was naar God toe. Hij hield echt van God en gaf Hem het beste dat hij had. God was blij met Abel. Het hart van Kain had andere interesses. Hij geeft niet het beste dat hij heeft maar geeft vanuit een gevoel van verplichting ook maar iets aan God. God was er niet blij mee. Kain wordt boos. Waarom? Kain was jaloers en liet boosheid en jalouzie toe in zijn hart. Goe waarschuwt hem: pas op Kain, van kwaad komt erger! Pas op wat je toelaat in je hart. Kain luistert niet en het resultaat is dat hij zijn broer doodslaat.

- Dus: we moeten oppassen wat we toelaten in ons hart. Maar wat laat jij toe in je hart? Waar luister jij naar? Naar Jezus die klopt of naar anderen dingen? Voordat ik deze vraag stel, deel ik de groep op in twee kleinere groepen en zij moeten binnen enkele minuten zoveel mogelijk zaken opschrijven waar zij naar luisteren. Groep 1 heeft 18 dingen, groep 2 heeft 12 dingen maar bij controle blijken ze beiden 10 zaken over te houden. Dat zijn zaken als: ouders, vrienden, muziek, televisie (nieuws), trainer, meester en juf, familie, boers en zussen enzovoorts.

kartonnen hart programma kinderen

- Ik heb een groot kartonnen hart gemaakt met allemaal deurtjes erin (Zie foto). Achter elk deurtje is de helft van de deuren zwart en de andere helft wit. Elke deur heeft een nummer en ik heb genoteerd welke deur zwart is en welke wit. Nu ga ik situaties beschrijven en de vraag is steeds: luister jij daarnaar? Of: doe jij de deur daarvoor open? Kind kiest nummer van deur, ik lees vraag voor en kind mag deur opendoen om zo te ontdekken of deur tot een wit of tot een zwart hart leidt.

- Ik leg uit dat er niemand is die met een compleet schoon hart geboren wordt. Allemaal zijn we geboren uit vaders die zelf ook niet 100% een schoon hart hadden. Ja, Jezus wel. Die is geboren uit God. Dus ons doel is niet een schoon hart te behouden maar om een schoon hart te krijgen. Ik heb een groot wit schildersdoek gekocht en nu gaan we van links naar rechts dit doek met elkaar beschilderen en dan gaan we van donker naar licht. Van een donker hart naar een schoon hart. Kinderen bedenken zelf wat zij vinden dat bij een donker hart hoort en wat bij een wit hart hoort.

- Om een schoon hart te krijgen en te behouden moet je dus luisteren naar de juiste dingen. Maar wat is luisteren? Ik laat twee kinderen samen met mij toneel doen: een vader had twee zonen. Hij vraagt de éne om de auto te wassen en straat schoon te maken en die zoon zegt dat hij dat zal doen maar doet het niet. Vervolgens vraagt hij het aan de andere zoon en die zegt dat hij geen zin heeft maar uiteindelijk doet hij het toch. Wie heeft nu geluisterd? De tweede dus. Wat is luisteren? Dat is gehoorzamen. Dus de vraag is niet: waar luister jij allemaal naar in je leven maar vooral: wie of wat gehoorzaam jij allemaal in je leven?

- Mozes werd geroepen door God. Mozes zag er heel erg tegenop en wilde het eigenlijk niet doen. Toch luisterde hij. Maar spreekt God vandaag nog steeds zo tot mensen? Denk je dat Hij ook met jou kan of wil spreken zoals Hij met Mozes sprak? Kan je God verstaan? Dat zijn vragen voor de volgende keer.

 

zaterdag, 04 april 2015 21:16

Pasen 2015

Written by

Morgen willen Samira en ik een paas brunch klaarmaken voor de jongens van Formule 1 (groepen 6,7 en 8 basisschool; Evangelische gemeente Jonah). Ik verwacht dat dit programma van 10.30 tot 12.00 zal duren. Programma:

 • - samen tafel dekken en voorbereiden
 • - paasverhaal met smarties (als ik bepaalde kleur noem mogen zij die kleur smartie opeten)
 • - eierzoek wedstrijd
 • - het gescheurde doek. Uitleg van voorhangsel dat scheurde met gebruik van laken. Jongens scheuren allemaal een stuk van doek af. Dit is een moment van bezinning voor hen. Bedoeling is dat het stil is en we dus alleen dat scheuren horen. Jongens nemen stuk doek mee naar huis.
 • - aandacht voor het avondmaal, praten over de betekenis ervan. Neem druivensap mee en ongezuurde broodjes. Gaat dit verdelen en praten over wat Jezus er over vertelde. Ook aan elkaar vragen wat het persoonlijk voor je betekent of dat ze er mogelijk vragen bij hebben.
 • - jeu de boule met paaseitjes
 • - een verhaal. Ik vertel een onzin verhaal. Alsof ik tijdens laatste storm, midden in de nacht, ineens bedacht dat ik een appel had laten liggen in het bos van Rhenen en dat ik die op het bankje had laten liggen en hoe ik mijn bed uit ben gegaan om met de fiets naar Rhenen te gaan en hoe ik de dijk afwaaide maar niet wilde opgeven om uiteindelijk mijn appel terug te vinden. Onzin natuurlijk. Maar Jezus kwam, liet alles achter, alle veiligheid en zekerheid, werd geslagen, gespuugd, kroop door de modder, werd gedood..... en dat had Hij er allemaal voor over om JOU terug te vinden. Dat is Pasen.
 • Nog een idee: verhaal van de (bruine) banaan om te laten zien wat er gebeurt als iemand dood gaat. Hij gaat uit zijn oude schil en die schil wordt begraven. Jezus kwam terug uit de dood en terug in zijn schil. Maar wij mogen een nieuwe schil verwachten als we de oude schil achterlaten.
 • Nog een idee: een lege eierdop, kapot breken op iemands hoofd. Kern van Pasen is lege graf.
 • En ondertussen wordt de muziek afgespeeld van The Passion 2015 (Enschede) via youtube filmpjes. En natuurlijk gaan we eten tussendoor.

Een leuk programma. Als jullie als ouders willen helpen of mee willen doen, dan zijn jullie overigens van harte welkom! En we zouden heel graag van jullie horen (als dat nog mogelijk is) of jullie jongens er morgen wel of niet zijn.
Hartelijke groeten,
Meindert Arjan Jorna

maandag, 17 november 2014 00:00

Licht voor de wereld

Written by

Binnen de Evangelische gemeente Jonah in Ede, organiseren we in 2014 een programma rond de uitspraak van Jezus: "Jullie zijn het licht voor de wereld. Een lamp zet je niet onder je bed maar laat je zien zodat iedereen het licht zien." Binnen dit programma hebben we de volgende ideeën uitgewerkt:

 • Verhaal van verdwaling in het bos ('s nachts) om aan te geven hoe belangrijk licht is.
 • Toneel: jongeren onderling waarbij een gelovige jongere wordt aangezet op te stelen om aan te geven dat als je gelooft, je niet automatisch ook "licht" bent voor anderen.
 • Licht zijn, betekent: richting geven. Verhaal van Pietje die met een bootje in de mist belandt.
 • Je woorden geven richting en zijn "licht" of "donker". We laten de kinderen een poster maken met daarop uitspraken die "licht" verspreiden.
 • We doen een rollenspel buiten. We spelen allemaal één of meerdere roller uit en laten de kinderen in groepjes ons bezoeken en kijken of het ze lukt te reageren vanuit geloof (als "licht").

 

zondag, 17 maart 2013 00:00

Pasen

Written by

Over twee weken is het weer Pasen. Vandaag hielp ik mee in het zondagse programma voor kinderen bij ons in de gemeente in Ede. Het Paasverhaal. Twee problemen:

- Het is mogelijk een te bekend verhaal voor kinderen uit een kerkelijk milieu. Zij kennen het Paasverhaal uit het hoofd maar niet uit het hart. Belangrijk is om het verhaal zo te brengen dat het aansluit bij hun huidige leefwereld (geldt natuurlijk voor alle verhalen).

- Het is een heel moeilijk verhaal, met strijd, pijn, lijden, teleurstelling en dood. Hoe praat je daarover met kinderen?

Mogelijkheden

Vandaag hadden we toneel. We lieten het uitspelen door een viertal tieners. Zij speelden tieners die leefden in de tijd dat Jezus leefde en zij zien de lijdensweg van Jezus. Er is een Romeinse tiener, een Joodse gelovige tiener en een Joodse ongelovige tiener. Zij volgen Jezus en reageren op hun eigen manier biji het zien van het lijden. Na het toneel is de vraag aan de kinderen of zij zichzelf herkennen in een van de tieners en op wie zij het meeste lijken.

Verder heb ik de kinderen gevraagd of zij thuis ook Pasen vieren (ja natuurlijk), of zij dat leuk vinden (ja natuurlijk) en waarom zij dat leuk vinden. Antwoord is altijd omdat ze dan wat krijgen. Vraag dan naar verjaardagen. Of zij van hun eigen verjaardag houden. Ja natuurlijk. Waarom? Omdat zij dan een kado krijgen. En met Pasen geeft God aan ons een kado: zijn Zoon. Het grootste en beste kado dat je ooit kunt krijgen.

Maar stel je nu eens voor dat je zelf naar een verjaardag toegaat en een kadootje meeneemt en dat je vriendje dat zegt: stom kado, dat hoef ik niet.... Dat is erg. En zo is het nog veel erger als wij met Pasen wel Paas eieren willen maar vergeten wat het echte kado is als we vergeten om God daarvoor de danken.

zaterdag, 04 augustus 2012 00:00

Trouw in kleine dingen

Written by

Zaterdag 04.08.2012 (4 augustus)

Aanleiding;

Jongeren die meedoen aan programma van Projekt DUGA lijken grote moeite te hebben met verantwoordelijkheid. Rommel wordt niet opgeruimd, ontbijt niet voorbereid en het is moelijk om hen een gedeelte van het programma of een zomerkamp te laten voorbereiden. Jammer.

Ideen:

1) Uitleg thema, aanleiding, aangeven dat ik hen wil motiveren om trouw te zijn

2) In de kring; verhaal lezen van 10 ponden (niet: 10 talenten uit Matt.25): Lukas 19:11

3) Indelen 4 kleine groepen (rood, groen, blauw, geel); wedstrijd. Elke groep een vel papier en 5 minuten om alle zaken op te schrijven waarin je trouw kunt laten zien inclusief voorbeelden.

4) Beoordelen van hetgeen opgeschreven is en punten geven; Praten hierover.

5) Kring. Iedereen over zichzelf zeggen waar hij / zij trouw in is.

6) Vervolgens over elkaar zeggen waar iemand trouw in is. Dobbelsteen: je gooit bijvoorbeeld 5 en vervolgens moet iemand die 5 plaatsen verder van je zit over jou iets zeggen over jou trouw (vriendschap, afspraken, opruimen, gezelligheid, op tijd komen, schoolwerk, liefde voor ouders; het helpt om hen heel veel voorbeelden te geven maar die heb je asl op papier staan - zie punt 3 - )

7) In de kleine groepjes; praten over: waar kun je meer trouw in tonen? Bidden voor elkaar.

8) Terug in grote groep; In kring. Iedereen moet nu zeggen waar hij of zij meer trouw in wil tonen. 

9) Spel: we hebben een klein hondje. Die moeten ze een kunstje leren. We hebben ook twee kleine katjes. Nu zetten we het hondje en de katjes onder de trampoline en elke groep moet proberen om die beestjes daar zo lang mogelijk te houden zonder ze aan te raken.

10) Spel: De kleine kinderen laten we "los" op het volleybalveld. Elke groep moet hen proberen te bewaken. de kleine kinderen proberen te vluchten. Worden ze getikt, dan moeten ze terug. Worden ze niet getikt, dan rennen ze naar een plaats waar een emmer staat met bekers water en zij gooien een beker met water over 1 van hun bewakers. Als alle kinderen gevlucht zijn, is het spel uit. Je kunt dit meten op een stopwatch of eventueel beoordelen bij welke groep de meeste n/ minste chaos ontstaat. Uitleg: op kinderen passen is een voorbeeld van "trouw zijn in het kleine" waardoor je geschikt wordt om ooit op het grote te passen (hele gemeenschap).

woensdag, 23 mei 2012 21:15

Thema: Kracht van God

Written by

Naar aanleiding van 2 Petrus: "Zijn Goddelijke Kracht heeft ons in alles voorzien.....". Vraag is (nog voordat dit gedeelte gelezen wordt): Wat zou je doen als je Goddelijke Krachten zou bezitten? Ik verwacht allerlei originele antwoorden die niet echt lijken op het antwoord uit de brief van Petrus. Goddelijke Kracht zou moeten leiden tot Godsvrucht waarbij "liefde tot allen" de ultieme vrucht is. Zaterdag, 26 mei 2012, wordt er een begin gemaakt met het behandelen van dit thema.

Spelmogelijkheden: Krachtspelletjes, estafette tussen groepen waarbij kracht gemeten wordt.

Gesprek: hoe belangrijk vind je het om sterk te zijn? Waarom vind je dit wel en niet belangrijk? Wat zij je doen als je overal kracht toe had?

Poppenkast / toneel / verhaal: jongen die stoer wil doen richting vriendin maar daarin meer kapot maakt doordat hij "met de botte bijl" problemen voor haar denkt op te lossen. Simpelere voorbeeld: schroef moet los, maar krachtpatser die dit wel even denkt op te lossen breekt te schroef waardoor probleem alleen maar groter wordt. Of: sportman die anabolen slikt en uiteindelijk zijn gezondheid verliest en niet echt wat bereikt.

woensdag, 23 mei 2012 21:02

Kamp "De Ontmoeting"

Written by

Idee is om elke zomer een eigen thema mee te geven. Tot nu toe had elk kamp een eigen thema maar waarom niet vanaf de start van de zomer een thema dat tot aan einde van de zomer wordt uitgewerkt? Tot nu toe waren zomerkampen te kort om een bepaald thema geheel uit te werken. Heel veel ideeen betreffende de thema's bleven ongebruikt.

Hier aandacht voor het thema "Ontmoeting". Het thema voor 2012. Ontmoeting kan plaatsvinden tussen "dingen" en tussen een persoon en een ding en tussen personen onderling. Bij elke ontmoeting gebeurt er iets. Soms veranderen de dingen (ijzer / vuur) of vinden er gekke reacties plaats (water / vuur). Ontmoeting tussen dingen kan worden vergeleken met ontmoeting tussen personen. Er vind bij elke ontmoeting overdracht plaats. Van informatie of van substantie. Natuurlijk willen we al deze voorbeelden gebruiken bij het ontdekken van de ontmoeting tussen mens en God. Heel veel mogelijkheden voor toneel en sport en spel! Schrijf mee en vraag om inloggegevens aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.