• Spel: Bijbels stratego

    Spel: levend stratego; te spelen na spel 'op zoek naar de sleutel tot geluk'; Die sleutel is tenslotte de boom des levens of bron des levens en die moeten de kinderen vandaag vinden.

    Spelers (kinderen) hebben allemaal een kaart met daarop

    ...