Naar aanleiding van 2 Petrus: "Zijn Goddelijke Kracht heeft ons in alles voorzien.....". Vraag is (nog voordat dit gedeelte gelezen wordt): Wat zou je doen als je Goddelijke Krachten zou bezitten? Ik verwacht allerlei originele antwoorden die niet echt lijken op het antwoord uit de brief van Petrus. Goddelijke Kracht zou moeten leiden tot Godsvrucht waarbij "liefde tot allen" de ultieme vrucht is. Zaterdag, 26 mei 2012, wordt er een begin gemaakt met het behandelen van dit thema.

Spelmogelijkheden: Krachtspelletjes, estafette tussen groepen waarbij kracht gemeten wordt.

Gesprek: hoe belangrijk vind je het om sterk te zijn? Waarom vind je dit wel en niet belangrijk? Wat zij je doen als je overal kracht toe had?

Poppenkast / toneel / verhaal: jongen die stoer wil doen richting vriendin maar daarin meer kapot maakt doordat hij "met de botte bijl" problemen voor haar denkt op te lossen. Simpelere voorbeeld: schroef moet los, maar krachtpatser die dit wel even denkt op te lossen breekt te schroef waardoor probleem alleen maar groter wordt. Of: sportman die anabolen slikt en uiteindelijk zijn gezondheid verliest en niet echt wat bereikt.