Begrotingsformulier zendeling

Meindert en Samira 2011 (Kroatie)

 

Tabel 1

Woonlasten:

Per maand

Huur

Nvt

Onderhoud en aanpassing woning

€ 75

Heffingen / Woonbelasting/ Registraties (Bijvoorbeeld rioolrecht, afvalstofheffing, etc)

*€ 45

Gas, Elektriciteit , Water (20+*30+*10)

Verwarming (hout)

€ 70

*€ 50

 

 

Communicatie

 

Telefoon, Kabel, Internet

*€ 30

Mobiele telefonie

€ 25

Communicatie thuisfront (nieuwsbrief)

*€ 20

 

 

Verzekeringen

 

Ziektenkostenverzekering

*€ 55

Repatriëringsverzekering

€ 0

Inboedelverzekering

€ 0

Aansprakelijkheidsverzekering

*€ 10

Reisverzekering

*€ 15

Overige verzekeringen (overlijden risicoverzekering)

*€ 12

 

 

Scholing

 

Schoolkosten kinderen (ter plaatse)

 

Scholingskosten Nederlands (Wereldschool pakketten)

*€ 80

Taal cursus

*€ 25

Kinderopvang

 

 

 

Media

 

Abonnementen krant – tijdschriften

€ 0

 

 

Vervoer

 

Wegenbelasting

*€ 15

Kentekenbewijs

*€ 15

Verzekering

*€ 45

Onderhoud

*€ 75

Afschrijving

*€ 100

Brandstof

€ 270

Openbaar vervoer

€ 10

 

 

Kleding en schoenen

€ 80

Niet – vergoede ziektenkosten

€ 30

 

 

Ontspanning (uit eten, café, film etc)

€ 30

Sport

€ 0

Voeding

€ 250

Was- en schoonmaakartikelen

€ 20

Persoonlijke verzorging (toiletartikelen, kapper etc)

€ 20

 

 

Werkkosten

 

Extra inkopen ivm ouderen

€ 50

Inkopen ivm jongerenprogramma (wekelijkse programma)

€ 70

 

 

 

 

Totaal

€ 1592

 


Lasten op jaarbasis:  Tabel 2

Omschrijving

Op jaarbasis

Op maandbasis

Zomerkampen

€ 5040

*€ 420

Winterkamp

€ 1500

*€ 125

Reiskosten voor verlof

€ 800

*€ 67

 

 

 

Verlofkosten

nvt

 

 

 

 

Visumkosten

€ 150

*€ 12,50

 

 

 

Vakantie

Was dat maar waar...

 

 

 

 

Vrijwillige AOW bijdrage

€ 0

€ 0

Sociale verzekeringen (EZA)

€ 0

€ 0

Totaal

€ 950

€ 624,50

 

Totaal aan maandlasten (tabel 1)

€ 1592,00

Totaal aan jaarlasten op maandbasis (tabel 2)

€ 624,50

Totaal per maand

€ 2216,50

 

Eenmalige uitgaven: Tabel 3

Inrichting woning (gepland voor 2011)

€ 500

Aanschaf auto – motor – fiets

 

Afbouwen camping

€ 6500

 

Inkomsten voor levensonderhoud

Omschrijving

Op jaarbasis

Op maandbasis

Uitkering

€ 0

€ 0

Vaste Inkomsten werkzaamheden

€ 0

€ 0

Freelance werkzaamheden(geschat)

€ 3600

€ 300

Verhuur huis / voertuig in Nederland

€ 0

€ 0

Verhuur andere zaken

€ 0

€ 0

Giften vriendenkring

E.G. Jonah

Stg. De Baanderij

Vrienden

€ 2400

€ 200

€ 200

€ 125

€ 450

Giften kerkelijke gemeente anders dan E.G. Jonah

 

€ 0

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

€ 1275

 

Aanname: Meindert en Samira organiseren zomerkampen en een winterkamp en zijn twee maal per jaar een periode in Nederland waarbij de kosten voor levensonderhoud in Nederland gedekt worden door de inkomsten die worden verkregen uit (extra) werkzaamheden van Meindert in Nederland. In deze begroting zijn de zomerkampen en het winterkamp dan ook wel opgenomen maar de uitgaven en inkomsten betreffende het verblijf in Nederland niet.

Aanname: De werkgroep Kroatië organiseert in 2011 een huis aan huis collecte en de gemeente Jonah houdt twee maal per jaar een collecte tijdens een zondagse samenkomst.

Dan ziet de begroting en het begrotingstekort er als volgt uit:

 

Geplande en verplichte uitgaven in 2011: € 2216,50 per maand

Verwachte inkomsten in 2011: € 1275 per maand

Verwachte tekort: € 941,50 per maand

Omdat Meindert en Samira vier maanden per jaar in Nederland verwachten te zijn bedraagt het totale begrotingstekort over 2011 (rekening houdend met bovengenoemde aannames): 8 x 941,50 = € 7532,-

Tijdens de vier maanden dat Meindert en Samira in Nederland verblijven zijn uitgaven€ 1216,50 per maand (doorlopende uitgaven zijn in bovenste tabel aangegeven met (*) terwijl inkomsten gelijk blijven (€ 1275 per maand ). Complete begrotingstekort bedraagt: € 7532,- min  (4x € 58,50) =  €  7298,-

 

Conclusie

Er moeten nieuwe sponsors gevonden worden om het zendingswerk in de Kordun / Kroatië verder mogelijk te maken.